Szkło, szyby bezpieczne

Szkło jest materiałem kruchym.

Dzisiejsza technologia produkcji i obróbki pozwala podnieść wytrzymałość szkła i zastosować go w wielu dziedzinach, bez utraty jego podstawowej właściwości - przezierności. Szkło chroni nas przed uderzeniami, spadającymi przedmiotami a także hałasem i ogniem. Szkło określane jest mianem bezpiecznego, jeśli technika jego produkcji lub połączenia pozwala na ograniczenie szkód wynikających z ewentualnych uderzeń, odkształceń lub pożaru.

                               

Wyróżnia się następujące rodzaje szkła bezpiecznego:
- szkło hartowane - płaskie i gięte (norma PN-B 13083 i EN 12150),
- szkło laminowane z folią PVB
- płaskie i gięte (norma EN 12543-1 do 6),
- szkło zbrojone
- szkło bezpieczne inne (wzmacniane chemicznie, foliowane, szyby ognioodporne)

Wszystkie powyższe rodzaje szkła mogą być wykonane w wersji szkła giętego  zespolonego w dowolnej konfiguracji.

FUNKCJE I ZASTOSOWANIE SZKŁA BEZPIECZNEGO

Szkło dzięki swym właściwościom estetycznym i wizualnym posiada szeroką gamę zastosowań. Jednak tam gdzie spełnione powinny być szczególne warunki bezpieczeństwa szkło monolityczne nie zawsze może być wykorzystane. Dlatego też stworzono szkło bezpieczne , które dodatkowo, przy zachowaniu piękna projektu, dodaje trwałości realizacji architektonicznej.
 

ochrona przed zranieniami w przypadku uderzeń - szkła pełniące tę funkcje to te, które określane są dodatkowym terminem "bezpieczne". Według norm spełniają tą funkcję szkła laminowane oraz hartowane. Szyba bezpieczna w określonych warunkach nie powinna rozbić się lub rozbić w sposób bezpieczny, to znaczy: w przypadku szyby hartowanej - rozpaść się na drobne kawałki o zaokrąglonych brzegach, bez "igieł" i klinów ostro zakończonych, a w przypadku szkieł klejonych - nie ulec rozbiciu lub spękać bez oddzielenia się ostro zakończonych odłamków. Niektóre normy obowiązujące w różnych krajach, dopuszczają szkło zbrojone jako szkło bezpieczne.

ochrona przed przedmiotami spadającymi na dach - laminowane szkła nie przepuszczają spadających przypadkowo przedmiotów przez przeszklone ściany i oferują stałą stabilność po uderzeniu, chroniąc w ten sposób przejścia i pomieszczenia.

ochrona przed wypadnięciem osób - podobnie jak w przypadku dwóch funkcji wymienionych powyżej, szkła laminowane spełniają również wymogi tej dziedziny zastosowania. W niektórych przypadkach, zgodnie z normami obowiązującymi w poszczególnych krajach, można również stosować szkła hartowane.

ochrona przed aktami wandalizmu i włamaniami - bezpośredni atak i akty wandalizmu wiążą się często z rzucaniem przedmiotami, mniej lub bardziej ciężkimi, w sposób mniej lub bardziej agresywny Rzucane przedmioty i związany z nimi zróżnicowany poziom siły uderzenia, na jakie mogą zostać narażone przeszklone ściany, wymagają odpowiedniego doboru szkieł laminowanych.

wzmocniona ochrona przed aktami wandalizmu i włamaniami - według normy europejskiej EN 356 odporność na akty wandalizmu określa się przy pomocy powtarzających się uderzeń o dużej energii wykonywanych siekierą lub młotkiem. Szkła laminowane pozwalają na znalezienie rozwiązań dostosowanych do poziomu wymaganej ochrony.

ochrona przed strzałami z broni myśliwskiej - ten rodzaj broni, z dużym rozrzutem i mogący wystrzeliwać duże pociski, jest szczególnym przypadkiem strzałów z broni palnej. Klasyfikacja pod względem wywoływanych uderzeń jest więc traktowana w sposób szczególny przez normę EN 1063. Asortyment szkieł laminowanych mieści się w dwóch klasach przypisanych do tej funkcji.

ochrona przed strzałami ze strzelby lub broni ręcznej - różnorodność maksymalnych powierzchni styku, powiększających się podczas uderzenia, jak również różne poziomy energii, pozwoliły na określenie w normie EN 1063, 7 klas, mogących spełnić poszczególne wymogi związane z tą funkcją szkła. Wszystkie te klasy są zawarte w asortymencie szkieł laminowanych. Dla funkcji ochrony przed strzałami z broni palnej, norma 1063 określa warunek dodatkowy: pozwala na wyróżnienie, poprzez skrót "NS", szkieł, które pod wpływem uderzenia pocisku nie wytwarzają raniących odłamków.